Home Nieuws Lokaal Landelijk
Help mee! Vrijwilligers Collecte Acties Winkel in actie Scholen Bedrijven Doneren bij uitvaart Donatie bij een feestgelegenheid
Wat is kanker? Links
Vrijwilligersteam Zwolle Vacatures Wijkhoofd Collectant Vrijwilligers acties organiseren
Contact
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van het vrijwilligersteam van KWF in Zwolle, gevestigd te Zwolle.
Vrijwilligersteam Zwolle is onder nummer 14061 bekend bij Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, gevestigd te Amsterdam. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

1 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je indien:
1.1.1 Je de website bezoekt en daar het formulier invult.
1.1.2 Je aanmeldt als vrijwilliger voor een bestuursfunctie.
1.1.3 Je aanmeldt als vrijwilliger voor de collecte.
1.1.4 Je aanmeldt voor een actie of daar vragen over stelt.
1.1.5 Via ons e-mailadres contact met ons opneemt.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
1.2.1 Voor en achternaam.
1.2.2 Adres.
1.2.3 Geslacht.
1.2.4 Geboortedatum.
1.2.5 E-mailadres.
1.2.6 Telefoonnummers(s).
1.2.7 Datum van aanmelding.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
1.3.1 Contact met je op te nemen of te onderhouden.
1.3.2 Nieuwsbrieven te verzenden.
1.3.3 Jouw gegevens te verstrekken aan het betreffende wijkhoofd als je je als collectant aanmeldt, zodat deze persoon contact met je kan opnemen.


2 INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 Je kunt contact opnemen met Hans de Vries, voorzitter van het vrijwilligersteam Zwolle via info@kwfzwolle.nl voor:
2.1.1 Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van je verwerken.
2.1.2 Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.
2.1.3 Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken.
2.1.4 Correctie, beperking, wissing of overdracht van jouw gegevens.
2.1.5 Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door het vrijwilligersteam Zwolle.
 

3 BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij  adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen.


4 DERDEN

4.1 Wij verstrekken jouw gegevens aan de volgende derden:
4.1.1 Wijkhoofden in Zwolle, zodat zij contact met jou kunnen opnemen.
4.1.2 KWF Amsterdam, zodat zij jou kunnen informeren.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij je daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).


5 BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.


6 WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

Partners KWF Zwolle

Onderstaande partners dragen KWF ZWOLLE een warm hart toe. En daar zijn wij erg trots op en blij mee!

Aangeboden door Time2impress Deze website is aangeboden door Time2impress