Home Nieuws Lokaal Landelijk
Help mee! Vrijwilligers Collecte Acties Winkel in actie Scholen Bedrijven Doneren bij uitvaart Donatie bij een feestgelegenheid
Wat is kanker? Links
Vrijwilligersteam Zwolle Vacatures Wijkhoofd Collectant Vrijwilligers acties organiseren
Contact
Landelijk nieuws
25 apr 2022

Palliatieve zorg niet standaard in opleiding: zorgverleners en KWF starten nascholingsoffensief

Zorgverleners en opleidingsexperts startten afgelopen weekend met het landelijk nascholingsprogramma palliatieve zorg voor zorgverleners bij ongeneeslijke kankerpatiënten. Het herkennen van behoeften van patiënten die niet meer beter worden, vraagt om kennis en vaardigheden die nu onvoldoende terugkomen in de opleiding van zorgverleners. Patiënten geven aan advies bij mentale en lichamelijke klachten te missen, net als steun aan de naasten. KWF investeert daarom in de nascholing van oncologische zorgverleners. Zodat de groeiende groep mensen die niet beter wordt direct de beste zorg krijgt.  
 

Behoefte aan nog betere palliatieve zorg en scholing  

De huidige zorg en opleiding is ingericht op het beter maken van mensen, maar onvoldoende op het ondersteunen van mensen die niet beter worden. 28% van de patiënten mist na het slecht nieuwsgesprek hulp van zorgverleners in het ziekenhuis, waarbij patiënten vooral behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt, aandacht voor naasten en advies over psychische klachten (NFK 2018). Uit onderzoek van Nivel uit 2020 onder zorgverleners blijkt dat bijna tweederde zich onvoldoende geschoold vindt op het gebied van palliatieve zorg. Zoals het ondersteunen bij psychische, sociale en spirituele problemen. Het is geen standaard onderdeel van MBO-, HBO- en WO-opleidingen. Daarnaast is er een tekort aan goedgeschoolde docenten met praktijkkennis om alle zorgverleners goed te scholen.  
 

Zorgverleners en opleidingsexperts starten nascholingsprogramma  

KWF investeert in het 3-jarig educatieprogramma ‘Landelijke basiscursus palliatieve zorg voor patiënten met kanker’. Dit programma wordt uitgevoerd door Amsterdam UMC namens het landelijke platform Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) en in samenwerking met diverse partijen. Waaronder Carend, gespecialiseerd in nascholing door zorgverleners met kennis van palliatieve zorg. Het programma werkt toe naar een docentenpoule van 420 docenten en het zo snel mogelijk nascholen van zoveel mogelijk zorgverleners, met uiteindelijk landelijke dekking. Concreet zal al op korte termijn 13% van de oncologische zorgverleners bijgeschoold zijn en kunnen zij de opgedane kennis direct inzetten.  

Klik hier voor meer informatie over de betrokken organisaties en hun reactie op dit project.

De eerste nascholingspilot voor verpleegkundigen start op 12 mei in Zwolle. De workshops zijn ontwikkeld door experts op het gebied van palliatieve zorg, zoals internist-oncoloog Alexander de Graeff, grondlegger van de richtlijnen palliatieve zorg en Etje Verhagen, psycholoog en geestelijk verzorger. Geaccrediteerd door beroepsvereniging V&VN. Hieraan doen zorgverleners uit de volgende ziekenhuizen mee: Isala in Zwolle, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg en het Deventer ziekenhuis. 

KOM IN ACTIE VOOR KWF

Voor kankeronderzoek is heel veel geld nodig. Kom ook in actie in Zwolle en zamel geld in voor KWF.

Aanmelden

Partners KWF Zwolle

Onderstaande partners dragen KWF ZWOLLE een warm hart toe. En daar zijn wij erg trots op en blij mee!

Aangeboden door Time2impress Deze website is aangeboden door Time2impress